Privacy Policy

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Organic-Supplements.nl . Door gebruik te maken van deze website, wordt er vanuit gegaan dat u kennis op de hoogte bent van het privacybeleid en deze te hebben aanvaard. Organic-Supplements respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De onderstaande gegevens worden gewaarborgd:

 

1. Persoonsgegevens
Organic-Supplements.nl verwerkt persoonsgegevens die u versterkt bij aankoop van 1 van de producten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Organic-Supplements verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling
– Je informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

3. Het opslaan van persoonsgegevens
Organic-Supplements bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Organic-Supplements hanteer de volgende bewaartermijnen:
– Persoonsgegevens > niet langer dan 2 jaar na inschrijving
– Facturen en financiële administratie > maximaal 7 jaar

 

4. Persoonsgegevens beveiliging
Organic-Supplements neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Daarnaast verstrekt Organic-Supplements uw gegevens niet aan derden.